elio driver VRP

Stiahnite si aktuálnu verziu elio driver VRP

Licencia je platná pre jedno číslo pokladne. Je možné licenciu rozšíriť aj pre ďalšie čísla pokladníc , nezávisle na DIČ spoločnosti. Jednu licenciu môžete mať naištalovanú aj na viacerých zariadeniach s rovnakým číslom pokladne..

Stiahnuť tu

Virtuálna registračná pokladňa ( VRP )

Jedná sa o virtuálne prostredie zriadené Ministerstvom financií Slovenskej republiky, ktoré je dostupné online na jeho webovom rozhraní. Táto virtuálna aplikácia funguje prostredníctvom elekronického zariadenia (počítač, notebook, tablet, atd.), ktoré majú prístup na internet a umožňujú prístup do prostredia virtuálnej registračnej pokladnice a tlač pokladničných dokladov.

Virtuálna registračná pokladnica je aplikácia, ktorú Finančné riaditeľstvo SR bezplatne poskytuje podnikateľom. Je určená pre tých, ktorým od 1. apríla 2015 vzniká povinnosť používať registračné pokladnice.

VRP je zadarmo a dostupná komukoľvek, čo je nesporná výhoda. Zároveň je však nutné pozerať sa na ňu len ako na jednoúčelovú aplikáciu. Nepomôže vám totiž so: skladovými zásobami, vystavením výdajky a príjemky na sklad alebo účtovaním tržieb. To znamená, že s VRP zvládnete základné predajné funkcie, ale zásoby alebo účtovníctvo musíte riešiť v inom systéme. A údaje doň dostanete z VRP iba ručným prepísaním, čo zaberie veľa času a pri prepise hrozia chyby.Podnikatelia s VRP navyše nemusia robiť dennú, prehľadovú či intervalovú uzávierku ani platiť servisné poplatky. K výhodám patrí aj jednoduché rozhranie, ktoré evokuje ľahkú a rýchlu prácu. V skutočnosti sa vám VRP oplatí maximálne vtedy, ak ste malý živnostník, máte nižšie desiatky predajov denne a k tomu sem-tam napríklad úhradu faktúry. Položky totiž musíte ručne vyťukať na webovej stránke VRP alebo v mobilnej aplikácii. A to pri väčšom počte zákazníkov zaberá dosť času a predlžuje rady.

elio driver VRP

Aplikácia elio driver VRP , je ovládač ktorý aplikáciu Virtuálna registračná pokladnica rozširuje o možnosť tlače na bezdrôtových bluetooth tlačiarňach elio a ako aj pokladničkách elio miniPOS . Od verzie 2.00.00 je podpora používania platobného terminálu SumUp , vrátane tlače potvrdenia o platbe na konci učtenky.

Aplikáciu je možné použiť pre tlač aj na iných ako elio tlačiarňach.

elio driver VRP a platby kartou SumUp

Príklad použitia elio miniPOS s platobným terminálom SumUp. Pre použitie platobného terminálu SumUp musíte mať aktivovanú licenciu . Pri zakúpení SumUp dostávate licenciu ZDARMA. Pokiaľ už terminál máte , pošlite nám objednávku na zakúpenie licencie pre terminál SumUp .

Aplikáciu je možné použiť pre tlač aj na iných ako elio tlačiarňach.